Privacy Policy

Zodra je je als klant aanmeldt op onze website, stel je Peels Haarmode in staat om persoonlijke gegevens over je te verzamelen. Peels Haarmode acht het van groot belang dat de door jou verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Doeleinden van gegevensverwerking
Peels Haarmode gebruikt je persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die Peels Haarmode met je kan aangaan. Zo zullen wij om je adresgegevens vragen wanneer je je aanmeldt als klant op onze website. Daarnaast verwerkt Peels Haarmode je persoonsgegevens voor het toesturen van de digitale nieuwsbrieven per e-mail.

Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Peels Haarmode onder geen beding je gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen je gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:
(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Peels Haarmode;
(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Clickgedrag
Peeks Haarmode verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Privacybeleid van derden
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met www.peelswebshop zijn verbonden. Peels Haarmode aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens
Indien je je eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en je deze niet meer wilt ontvangen, moet je je hiervoor apart afmelden. Dit kan telefonisch: 040-251 29 48 of per e-mail: contact@peelswebshop.nl. Ook heb je de mogelijkheid om de afmeldlink te gebruiken op de nieuwsbrief. Door hierop te klikken word je geheel automatisch afgemeld en ontvang je geen nieuwsbrieven meer.

Vragen
Voor vragen over dit privacystatement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kun je bellen met nummer: 040-251 29 48. 

Wijzigingen
Dit privacystatement kan door Peels Haarmode te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Gebruikers van www.peelswebshop.nl kunnen de persoonsgegevens die zij daar hebben ingevoerd zelf beheren. Dat wil zeggen: wijzigen. Daartoe moet de gebruiker zijn ingelogd.