Disclaimer

  •  In deze disclaimer wordt verstaan onder:
    - de eigenaar: de eigenaar van de website;

    - gebruik(en): alle denkbare handelingen;

    - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
    - de content: alle in de website aanwezige inhoud.
     
  • Het onderstaande is van toepassing op de gehele website www.peelswebshop.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 
     
  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 
     
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 
     
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 
     
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.